Algemene huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden voor vakantiewoning Weidse Hof
1. Algemene bepalingen

Deze huurovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op het pand Hesselingendijk 10 te
Scheerwolde, wat uitsluitend bestemd is als recreatiewoning. De huurder kan zich in geen
enkel geval beroepen op enig recht, langer te verblijven dan de overeengekomen
huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder.
Met het betalen van de aanbetaling of delen van het totale bedrag of het gehele bedrag
verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben
geaccepteerd.

2. Reservering en betaling

2 a. Aanbetaling
Voor iedere reservering moet 25% van de huurprijs worden aanbetaald.
Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na toezending van het reserveringsformulier zijn voldaan.
De reservering is pas officieel nadat wij de vereiste aanbetaling hebben ontvangen.
Kosten van de eindschoonmaak, toeristenbelasting en de borg zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
Deze zullen worden verrekend met het restant bedrag.

2 b. Betaling van het restantbedrag
Het totaalbedrag (minus de aanbetaling), moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de
overeengekomen huurperiode door ons zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog
niet heeft betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering en zijn de
annuleringsvoorwaarden, zoals genoemd in artikel 3 van toepassing. Wij hebben dan
tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te
bieden. De aanbetaling van 25% wordt niet terugbetaald.

2 c. Maximum aantal bewoners
In de vakantiewoning mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen
aantal. Dit met een maximum van 4 personen.
Indien dit aantal overschreden wordt, kan de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen worden ontzegt.

2 d. Borg
De borg van € 50, – zal worden verrekend met het restant bedrag. Na controle en
schoonmaak van de woning zal de borg binnen 10 dagen na vertrek, worden terugbetaald
(giraal/bank), eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf
geconstateerde schade aan de woning en/of inventaris.

2 e. Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en gas, water en licht
U dient de vakantiewoning na de overeengekomen huurperiode “bezemschoon” achter te
laten. De koelkast/diepvriesladen, magnetron, het servies, bestek, pannen dienen schoon
te zijn bij vertrek. Toeristenbelasting bedraagt € 1,10 per persoon per dag.
Voor de eindschoonmaak worden kosten in rekening gebracht, deze bedraagt € 50,- en zal worden verrekend met het restantbedrag.
Dit bedrag is inclusief gas, water en licht.

2 f. Huisdieren
Er zijn geen huisdieren toegestaan.

3. Annulering

3a Annulering door de huurder
Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan ons worden gemeld. Indien u de
reservering onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met
annuleringskosten, die wij aan u doorberekenen.
Als u tot 3 weken voor aankomst annuleert, zijn de annuleringskosten 50%. U hebt dan al het
totaalbedrag betaald en krijgt dus de helft van de huurprijs, de volledige borg, toeristenbelasting en
schoonmaakkosten terugbetaalt. Als u 3 weken of minder voor aankomst annuleert wordt
er, behoudens de borg, toeriestenbelasting en schoonmaakkosten, niet terugbetaald.
Indien u geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de
huurperiode verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaatsvinden.

3b Annulering door verhuurder
Indien wij door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een
huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte
worden gesteld en zal er terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden.

4. Verantwoordelijkheden

4 a. Verantwoordelijkheden van de verhuurder
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

 • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit
  het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil om.
 • Ongemakken en/of voor onderbreking van water, gas of elektriciteit, veroorzaakt
  door het werk van derden, zoals gemeenten enz.
 • Voor letsel berokkend, aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan.
  Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke
  eigendommen of voertuig. U dient hiertoe een eigen (reis)verzekering te hebben afgesloten.

4b Gebruik van het verblijf
Onze vakantiewoning is een vakantieverblijf in een rustige omgeving, bedoeld voor vakantie,
ontspanning en rust.
De Weidse Hof stelt gratis WiFi voor haar bezoekers beschikbaar, wij vertrouwen erop dat dit gebruik voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is.
Daarvoor hebben we een aantal gebruiksregels vastgesteld:

 • Bij misbruik zijn wij te allen tijde gerechtigd om de toegang tot internet te blokkeren.
 • Weidse Hof is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker. De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
 • Weidse Hof neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet.
 • Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
 • De gebruiker verklaart de eigenaren van de Weidse Hof nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.